Ronn Formen

Bei dësem Projet vun der „Option photographie digitale“ (Madamm Andrée Staar) huet d’2e sech mat der Kamera op d’Sich no ronne Forme gemaach. Dës goufen duer

no am Photoshop ausgeschnidden an thematesch oder faarflech zu enger Assemblage zesummegesat.