Den Zauberkessel

… heescht eng mini-entreprise vun der 2C. 6 Schüler aus der Optioun “Mini-entreprise” produzéiren an Zesummenaarbecht mat der Brasserie Nationale een neit Erfrëschungsgedrénks fir den lëtzebuerger Marché. Dei éischt Dégustatioune si fir Ufank März virgesinn.