PODCAST – Wat ass de CGDIS?

Wat sinn seng Missiounen an Zieler?

De Luc Gotting vun der 1G war am Kader vun der Optioun “Sujets d’actualité” beim Paul Schroeder, dem Direkter vum CGDIS nofroen.