Am Scienteenslab

D’SchülerInne vun der 2CC/CLC hunn am Kader vun hirem Biologiescours e Stage vun engem ganzen Dag am Scienteenslab – de Labo fir Jonker – um Campus vun der Uni Lëtzebuerg zu Esch/Belval gemaach.
D’Ziel vun dësem Stage ass et, d’SchülerInne mat verschiddene wëssenschaftleche Methoden aus dem Gebitt vun der molekularer Biologie vertraut ze maachen.
Beim Thema vum Dag „Escherichia coli in the tanning bed“ hunn d’SchülerInnen zesumme mat verschiddene Fuerscher aus dem Labo hei mat Micropipette geschafft, ADN aus Bakterien isoléiert, d’PCR-Method kennegeléiert an eng Gel-Electrophorèse duerchgefouert, fir erauszefannen, wéi eng Wierkung d’UV-Stralung op den ADN huet an op Sonnecrème den ADN virun dësen UV-Strale schützt.