Theater am LCE

No méintelaange Prouwen huet den Theatergrupp vum LCE de 14. Juni 2024 hir Neiadaptatioun vum Molière sengem „Le malade imaginaire“ virgedroen. D‘Comedie handelt vum Argan, dee sech onheemlech krank fillt, obwuel hie kärgesond ass a vu sengem Ëmfeld wéint sengem Verméigen ausgenotzt gëtt.
E grousse Merci geet un eis talentéiert Schüler a Schülerinnen, déi hiert Bescht ginn hunn an an hierer Roll opgaang sinn.
No der Opféierung huet d‘Directioun vum LCE nach op e Patt agelueden, fir den Owend zesummen auskléngen ze loossen.