D’COVID-19- Bild vun der 2CE

Kuckt no, wéi eis Schüler*inne vun der 2CE hiert “COVID 19- Bild” realiséieren. Ënnert Uleedung vun hirer Zeecheprofessorin, der Madamm Anneke Hansen, hu 6 Schüler jeeweils an Zweergruppen un dësem Bild geschafft. E flotte Projet! BRAVO!