Projet “MAIOU” vun der 3CI

Dës Aarbechte sinn op eiser neier Sektioun 3CI (Informatik-Sektioun) am Fach „Maîtrise d‘ouvrage“ entstanen. D‘Schüler hunn heibäi eng kinetesch an interaktiv Installatioun (mechanesch oder elektresch) konzipéiert a realiséiert.