De 9. November 2017 war de  Xavier Bettel op Besuch an eiser Schoul. Am Spigelsall ass de Premier mat Schüler vun 2e a 1re fir en Echange iwwert d’Europapolitik zesumme komm. Zur Diskussioun stoungen ënnert anerem Theme wéi de Brexit, d’Flüchtlingskris an de Populismus. Doriwwer eraus hunn eis Schüler sech mam Premier iwwert d’Bedeitung vun der Digitaliséierung fir hir Zukunft an déi domat zesummenhänkend Upassunge vum Aarbechtsmaart diskutéiert.

Duerno huet de Premier vun dëser Visite profitéiert fir eis Classe d’insertion pour jeunes adultes ze besichen.  De Premier huet d’Refugiéen an d’Asylante vun dëser Klass begréisst a sech iwwert hir Originnen a fir hir Vergaangenheet interesséiert. Dobäi war hien erstaunt iwwert de gudden Niveau am Engleschen oder Franséische vun dësen erwuessene Schüler a huet den Asaz vun den Enseignanten op dëser Klass gelueft.

Schließlich huet de Premier eis jéngste Schüler besicht. D’Schüler vun der 7C4 hunn him houfreg erzielt, wéi si hiren iPad, den si am Kader vun der Regierungsstategie „Digital 4 Education“ kritt hunn, am Schoulalldag asetzen.