De leschte Schouldag vum 1. Trimester haten d’Memberen vum « Groupe du Pâtre et Moine » fir all d’Klassen e klenge Spektakel organiséiert. Ënnert dem Motto « VIP-Cluedo », goung et drëm, fir verschidde wichteg Perséinlechkeeten, wéi z.B. de Willibrord, den Abt Bertels, de Leopold Durand oder den Henry Tudor besser kennenzeléieren. Dës VIP’en aus eisem ehrwürdege Gebai sinn a kuerzen Theaterszenen, déi d’Memberen vum Groupe selwer geschriwwen haten, perséinlech opgetrueden an zwar op deene Plaze wou si fréier gewierkt a geschafft hunn.

Donieft gouf et an all Szen och nach Indizien, déi et den Zuschauer erlabt hunn, d’Këscht mat den 12.000 Reichstaler erëmzefannen an déi Schëlleg (d’Madame Dondelinger an hire Kompliz den Aarbechter) z’entlarven. Am Ganzen hunn sech 20 Klassen un dësem Wandertheater bedeelegt an äifreg matgeknobelt a gesicht.