Am Kader vun hirem Projet iwwert Ernärung hat d'Classe Mosaique mat hiren Enseignanten d'Geleeënheet en traditionellen Iechternacher Betrib kennenzeléieren – d’Millen J.P. Dieschbourg. Bei enger interessanter Visite guidée hu si wichteg Informatiounen iwwert d'Hierstellung vu Miel kritt. Dobäi konnte si bis op de 4. Stack vun der Mille kloteren an sech déi ganz technesch Installatiounen ukucken.