De 15. Mee krut d’Noémie Schintgen vun der 2CB säi Certificat vum « Projet Voltaire » am Kader vun enger Zeremonie an der Résidence de France a Presenz vum Ambassadeur de France iwwerreecht. Mat 843 Punkten hat d’Noémie am beschten ofgeschnidden vun alle Schüler aus dem LCE, déi sech fir dës Zertifikatioun gemellt haten.