Engagéiert iech! Wielt!

Mat dësem Appell un eis Schüler vu 1re an 2e goung e Mëttwoch de Moien d‘Table ronde zu de Walen,  déi d‘Jugendkonferenz (CGJL) am Spigelsall organiséiert hat, op en En. Eis Schüler haten dee Moien d‘Geleenheet  siwe jonke Politiker Froen ze stellen. Folgend Parteien hate jeeweils e Politiker geschéckt fir eise Schüler Ried an Äntwert ze stoen: Tessy Brisbois (ADRenaline), Stéphanie Weydert (CSJ), Meris Sehovic (Déi jonk Gréng), Jean Krier (Déi Lénk Jeunes), Claude Schommer (JDL), Sven Clement (Piraten), Tess Burton (JSL).

Fir d’éischt kruten déi jonk Wieler de Site „www. smartwielen.lu“, en Tool den d’Walentscheedung erliichtere soll, presentéiert. Du goufen  d‘Politiker vum Philippe Ternes, dem Moderator vun dëser Table ronde, opgefuerdert sech kuerz virzestellen an dem Publikum z‘erklären, firwat si sech an hirer jeeweileger Partei politesch engagéieren.

Duerno koum et zum Austausch mat eise Schüler virun allem iwwert Sträitthemen, wéi Steiergerechtegkeet, gratis ëffentlechen Transport an Ëmwelt. D’Politiker hunn an hiren Äntwerten d’Standpunkte vun hire Parteien zu deenen eenzelen Theme widderholl. 

Datt d’Mobilitéit eis Schüler besonnesch interesséiert, hunn déi vill Froen a  Bäiträg vun eise Schüler an de Vertrieder vum Schülercomité bewisen. Dobäi gouf vun hinne bemierkt, datt vill Studenten net nëmmen aus Kamouditéit oder wéinst dem Präis den ëffentlechen Transport net méi oft benotzen, mee éischter wéinst negativen Erfarunge mat Busser, déi oft ze spéit sinn oder der Tatsaach, datt d‘ Verkéiersnetz am Osten net genuch ausgebaut ass. 

De Kassim Welschbillig, President vun eisem Schülercomité, huet déi Themen ugeschwat, déi eise Schüler uewe léien. D’Schüler hunn applaudéiert, wéi hie gefrot huet, firwat  déi meescht LCE-Schüler elo säit der Rentrée op enger improviséierter Busgare erausgelooss ginn an en onséchere Schoulwee hunn , wann et virun der Schoul e grousse Parking an e Busquai gëtt? 

Et huet sech gewisen, datt  zwou Diskussiounsstonne  laang net duerginn, fir déi vill Sujeten unzeschwätzen, déi eis Jonk interesséieren. Et war flott ze gesinn, datt den Appell vu praktesch alle Politiker un eis Schüler, sech z’engagéieren a  sech mat de Walprogrammer vun den Parteie kritesch auserneenzesetzen net op daf Ouere gestouss ass: Direkt no der Table ronde hunn déi Jonk d’Gespréich mat eenzele Politiker gesicht an am Kräizgank interesséiert mat hinne weider diskutéiert. (AS)