Septimaner, Schüler vun der Sixième musicale, Primaner a Professeren hunn zesummen e Song iwwert de brisanten Thema “Klima” am Kader vum “Gesank am Gank” mat groussem Engagement virgedroen. Wärend der Virstellung gouf e Videoclip realiséiert, dee bei Greenpeace erageschéckt gëtt. Héichpunkt ass dann den 2. Dezember an Neimënster, wou e Massevideo mam selwechte Song gedréint gëtt. Do sinn d'Primaner an de Proffechouer vum LCE och derbäi.