D’2CI an d’3CI bauen eng Stad

D’Schülerinnen an d’Schüler vun der 2CI an 3CI (Sektioun “Informatik a Kommunikatioun”) hunn am Kader vum MAIOU’s Cours (Maîtrise d’Ouvrage) un engem Projet deelgeholl, deen als Aféierung a Projektplanung dénge soll.
Ziel war et mat Hëllef vu Lego-Bausteng eng Stat ze plangen an ze bauen.
De Projet war e vollen Erfolleg!