Mobilité et Sécurité sur la Route

Am Kader vun dësem Projet kruten eis Schüler an d’Schülerinne vun 2e a 3e gëschter Moien no enger theoretescher Aféierung am Spigelsall eng praktesch Formatioun am Haff vum LCE.