Mini-entreprise Partydësch

“Partydësch” konnt sech fir d’Final vun den 20 beschte Mini-entreprise qualifizéieren. D’Final ass den 4. Juni am Kinepolis. Mir wënschen eise Schülerinnen a Schüler vu “Partydësch” vill Erfolleg.

qrf